Selam Privatskole

Selam Privatskole er en dansk muslimsk friskole med danske børn af forskellige etnisk herkomst, såsom tyrkisk, arabisk, somalisk, bosnisk, etnisk dansk, m.m.

Nyt fra skolen

 

Vi er stolte. 

Selam Privatskole ligger på en 99. plads i Danmark ud af i alt 1856 grundskoler på landsplan, og på en 4. plads i Århus ud af i alt 60 grundskoler, i forhold til hvor dygtige vi er til at udvikle vores elever fagligt.   

Det flotte resultat skyldes vores ansattes daglige og store indsats, elevernes glæde ved at modtage læring, samt det gode samarbejde med vores forældre, der tilsammen gør det muligt at skabe både læring og trivsel for vores elever. Alhamdulillah.

Nedenfor kan du læse mere om Undervisningseffekten og du kan benytte dig af linket til at se hvor landets øvrige skoler er placeret på listen. 

Hvad er Undervisningseffekten?

Børne- og undervisningsministeriet beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske skoler.

Tallene sammenstiller elevernes præstationer med elevernes socioøkonomiske baggrund hos de elever, der forlader folkeskolen. Altså elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst og så videre.

Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes herefter til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne. Hvis skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika er undervisningseffekten nul

På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.

Jo højere tallet er over nul, desto bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Derfor bør du vælge os

Selam Privatskole og Børnehave er et fremragende sted for børn at lære og vokse. Skolen har et stærkt fokus på både akademisk og personlig udvikling, og tilbyder en bred vifte af undervisningsmetoder, der passer til individuelle behov. Lærerne på Selam er meget engagerede og arbejder hårdt for at sikre, at alle elever føler sig inkluderede og respekterede.

Selam er også kendt for sit internationale miljø, med studerende fra forskellige kulturelle og etniske baggrunde, hvilket øger børns forståelse og tolerance for forskelligheder. Forældre kan være sikre på, at deres børn er i gode hænder hos Selam Privatskole og Børnehave.

Billeder fra skolen