Fokus område

Selam SFO arbejder hele tiden ihærdigt på at skabe de bedste betingelser for elevernes fællesskab, leg, læring og deltagelsesmuligheder.

Selam SFO’s fællesskabs forståelse tager udgangspunkt i respekt, omsorg og ansvar.

Leg og legemiljøer fylder meget på Selam SFO. Vi mener, at leg og legemiljøer styrker børnenes sociale og personlige udfoldelse og udvikling. Herigennem får de også mulighed for at lære de sociale rammer for samvær med de andre, samt er sproget stort set hele tiden i spil.

Det bærende element i de pædagogiske arbejde i SFO’en er, at læringen kommer på banen gennem differentieret og fælles oplevelser, og at børnene får oplevelsen i, at der er plads til alle.