Skolens vision

Vi har som klart mål, at være kendt og anerkendt som en skole med et stærkt fagligt, pædagogisk og værdimæssigt grundlag.

Vores elever forlader skolen som ansvarsbevidste og selvbevidste mennesker, der konstant søger at dygtiggøre sig både fagligt, uddannelsesmæssigt, socialt og samfundsmæssigt.

Skole, forældre og elev skal samarbejde om, at eleven: