Samarbejde mellem SFO og hjemmet

SFO informeres til indskolings- infoaftener i august/september for forældre. Der udarbejdes ugeplaner for middags SFO’en.