Børnhave

Selam Fribørnehave er en privat børnehave normeret til 45 børn i alderen 3-6 år. Børnegruppen er en god blanding af forskellige nationaliteter og sociale lag.

Vi blev oprettet januar 2010 og er stadig i en udviklingsproces, idet vi bl.a. arbejder med at skabe fælles forståelse, værdier og traditioner.

Størstedelen af vores børn har dansk som andet sprog og har brug for ekstra støtte til at udvikle deres danske sprog. Børnene er opdelt i mindre grupper, når vi arbejder i planlagte aktiviteter.

Vi gør bl.a. brug af dialogisk læsning, sprogkasser, sproglege, teater, spil og teater for at fremme børnenes ordforråd og begrebsforståelse. Vi arbejder med at tænke stimuleringen af sproget ind i alle aspekter af vores dagligdag og i kombination med alle læreplanstemaerne.