SFO

Selam SFO er et stimulerende og udviklende fritidspædagogisk tilbud, som er præget af frileg og medbestemmelse for elever fra 0.klasse til 3.klasse. Selam SFO har i alt cirka 96 elever.

På Selam SFO er, der både SFO i skoletiden, middags-SFO, og efter skoletiden, eftermiddags-SFO.
I middags-SFO’en er eleverne klasseopdelt. Det vil sige, at eleverne er sammen med deres klassekammerater.
Hver klasse har to faste personale i middags-SFO tid.

Fokusområder

Selam SFO arbejder hele tiden ihærdigt på at skabe de bedste betingelser for elevernes fællesskab, leg, læring og deltagelsesmuligheder. Selam SFO’s fællesskabs forståelse tager udgangspunkt i respekt, omsorg og ansvar.

Leg og legemiljøer fylder meget på Selam SFO. Vi mener, at leg og legemiljøer styrker børnenes sociale og personlige udfoldelse og udvikling. Herigennem får de også mulighed for at lære de sociale rammer for samvær med de andre, samt er sproget stort set hele tiden i spil.

Det bærende element i de pædagogiske arbejde i SFO’en er, at læringen kommer på banen gennem differentieret og fælles oplevelser, og at børnene får oplevelsen i, at der er plads til alle.

Aktiviteter i Selam SFO

I Selam SFO tilbydes køkkendage, udeaktiviteter og indendørs aktiviteter.

I udeaktiviteter benytter vi, skolens legeplads og udearealet til blandt andet fodbold, rundbold, swing roller, bål. Samt har vi picnic ordning i nærområder.

Indendørs aktiviteter er placeret i skolens lokaler. Her får eleverne mulighed for tegneværksteder, kreative værksteder, legetøjs- og spilledage, ansigtsmaling og bordtennis turneringer.

Samarbejde mellem SFO & hjemmet

SFO informeres til indskolings- infoaftener i august/september for forældre.

Der udarbejdes ugeplaner for middags SFO’en.