Hvad er en UNICEF rettighedsskole ?

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FN’s Børnekonvention.

Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord.

På rettighedsskolerne og i UNICEF Danmark arbejder vi ud fra et rettighedsbaseret børnesyn, der er baseret på FN’s Børnekonvention. Det betyder, at vi i vores tilgang til børn og unge anerkender barnets perspektiv og tager ansvar for, at deres perspektiver inddrages.

Det betyder, at vi ser børn som kompetente og ligeværdige, men ikke ligestillede med voksne. Børn har ret til beskyttelse, inddragelse og anerkendelse – og deres rettigheder skal fremmes. Det er altid princippet om barnets tarv, der er det vigtigste udgangspunkt for enhver beslutning, der omhandler børn og unges liv.

Styrk børns stemme