Udmelding

Udmeldelse skal ske ved at udfylde vedlagte udmeldelsesblanket og sendes til selam@selam.dk eller ved aflevering på kontoret.